Home » USATO » LA VETRINA » Immagine 6/8

YASHICA 35mm


6/8
YASHICA 108 MULTI PROGRAM ECCELLENTE CON YASHICA ZOOM MC 35-70 mm + VIVITAR MACRO ZOOM 70-210 mm + FLASH YASHICA CS 220 AUTO GARANZIA 3 MESI € 120